Các tổ hợp xét tuyển 2025, các khối thi đại học mới nhất

Cập nhật lúc: 22:15 15-05-2024 Mục tin: Thi tốt nghiệp THPT 2025


Những khối thi nào, tổ hợp môn thi nào sẽ được sử dụng để xét tuyển đại học 2025 khi mà 2k7 là thế hệ đầu tiên thi theo chương trình phổ thông mới với phương án chọn môn thi tốt nghiệp 2+2.

Năm 2025 chắc chắn một điều ngoài đối mới thi tốt nghiệp THPT thì xét tuyển đại học chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới. Nhưng về số lượng phương thức tuyển sinh sẽ không thay đổi quá nhiều với các hình thức phổ biến:

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC PHỔ BIẾN 2025

#Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
#Xét tuyển bằng điểm thi học bạ
#Xét tuyển bằng điểm thi ki thi riêng như: đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT...
#Xét tuyển khác bao gồm tuyển thẳng, kết hợp với chứng chỉ quốc tế...

Vậy 2025 sẽ có bao tổ hợp xét tuyển đại học. DANH SÁCH TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2025 dự kiến học sinh xem bên dưới nhưng học sinh nên đọc kỹ hướng dẫn chung chọn tổ hợp theo teo hướng dẫn Bộ GD theo quy chế hiện tại thì có một số điểm học sinh nên biết để hiểu về định hướng tổ hợp sử dụng:

QUY ĐỊNH BỘ GD ĐỐI VỚI VIỆC CÁC TRƯỜNG ĐH KHI XÂY DỰNG TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐH - CÁC KHỐI XÉT TUYỂN 2025

1. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo (có thể tính hệ số cho từng môn), trong đó có môn toán hoặc ngữ văn;

2. Một ngành, một chương trình đào tạo có thể sử dụng đồng thời một số tổ hợp môn, trong đó có thể quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp khi xác định điều kiện trúng tuyển;

3. Không sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạo (trừ trường hợp các tổ hợp môn chỉ khác nhau ở môn ngoại ngữ).

4. Việc phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ hợp lý; không gây mất công bằng cho các thí sinh chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển khác nhau;

5. Việc thay đổi, bổ sung phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ và lộ trình hợp lý; không làm tỉ lệ phân bổ chỉ tiêu của một phương thức, tổ hợp đã sử dụng trong năm trước giảm quá 30% (trong cơ cấu chỉ tiêu của ngành, chương trình đào tạo) trừ trường hợp việc thay đổi, bổ sung đó đã được công bố trước thời điểm mở đăng ký dự tuyển ít nhất 1 năm.

TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, KHỐI MỚI NHẤT

Tổ hợp khối A:  
A00 Toán, Vật lý, Hóa học
A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
A02 Toán, Vật lí , Sinh học
A03 Toán, Vật lý, Lịch sử
A04 Toán, Vật lý, Địa lí
A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
A06 Toán, Hóa học, Địa lí
A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
A08 Toán, Lịch sử, GDKT & PL
A09 Toán, Địa lí, GDKT & PL
A10 Toán, Vật lý, GDKT & PL
A11 Toán, Hóa học, GDKT & PL
Tổ hợp khối B:  
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
B03 Toán, Sinh học, Văn
B04 Toán, Sinh học, GDKT & PL
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Tổ hợp khối C:  
C00 Văn, Lịch sử, Địa lí
C01 Văn, Toán, Vật lí
C02 Văn, Toán, Hóa học
C03 Văn, Toán, Lịch sử
C04 Văn, Toán, Địa lí
C05 Văn, Vật lí, Hóa học
C06 Văn, Vật lí, Sinh học
C07 Văn, Vật lí, Lịch sử
C08 Văn, Hóa học, Sinh
C09 Văn, Vật lí, Địa lí
C10 Văn, Hóa học, Lịch sử
C12 Văn, Sinh học, Lịch sử
C13 Văn, Sinh học, Địa
C14 Văn, Toán, GDKT & PL
C16 Văn, Vật lí, GDKT & PL
C17 Văn, Hóa học, GDKT & PL
C18 Văn, Sinh học, GDKT & PL
C19 Văn, Lịch sử, GDKT & PL
C20 Văn, Địa lí, GDKT & PL
Tổ hợp khối D:  
D01 Văn, Toán, tiếng Anh
D02 Văn, Toán, tiếng Nga
D03 Văn, Toán, tiếng Pháp
D04 Văn, Toán, tiếng Trung
D05 Văn, Toán, Tiếng Đức
D06 Văn, Toán, Tiếng Nhật
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11 Văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12 Văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13 Văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 Văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức
D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga
D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung
D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức
D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga
D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung
D41 Văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42 Văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43 Văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44 Văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45 Văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52 Văn, Vật lí, Tiếng Nga
D54 Văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D55 Văn, Vật lí, Tiếng Trung
D61 Văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62 Văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63 Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64 Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65 Văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66 Văn, GDKT & PL, Tiếng Anh
D68 Văn, GDKT & PL, Tiếng Nga
D69 Văn, GDKT & PL, Tiếng Nhật
D70 Văn, GDKT & PL, Tiếng Pháp
D84 Toán, GDKT & PL, Tiếng Anh
D85 Toán, GDKT & PL, Tiếng Đức
D86 Toán, GDKT & PL, Tiếng Nga
D87 Toán, GDKT & PL, Tiếng Pháp
D88 Toán, GDKT & PL, Tiếng Nhật
DD2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn
DH1 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn
Danh sách mã tổ hợp môn của các khối năng khiếu
 
Tổ hợp khối H:  
H00 Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2
H01 Toán, Văn, Vẽ
H02 Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
H07 Toán, Hình họa, Trang trí
H08 Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp khối V:  
V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01 Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
V03 Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học
V04 Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật
V05 Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07 Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
V08 Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
V09 Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10 Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11 Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp khối R:  
Khối R00 Văn, sử, năng khiếu nghệ thuật
Khối R01 Văn, địa, năng khiếu nghệ thuật
Khối R02 Văn, toán, năng khiếu nghệ thuật
Khối R03 Văn, anh, năng khiếu nghệ thuật
Khối R04 Văn, biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu văn hóa nghệ thuật
Khối R05 Văn, anh, năng khiếu báo chí
Khối R07 Văn, toán, năng khiếu ảnh báo chí
Khối R08 Văn, anh, năng khiếu ảnh báo chí
Khối R11 Văn, toán, năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R12 Văn, anh, năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R15 Văn, toán, năng khiếu báo chí
Khối R19 Văn, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, năng khiếu báo chí
Khối R20 Văn, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, năng khiếu ảnh báo chí
Khối R21 Văn, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, năng khiếu quay phim truyền hình
Khối R22 Văn, toán, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối R23 Văn, sử, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Khối R24 Văn, toán, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh
Tổ hợp khối M:  
M00 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04 Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa
M10 Toán, Tiếng Anh, NK1
M11 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M13 Toán, Sinh học, Năng khiếu
M14 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
M15 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M16 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
M17 Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
M18 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
M19 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
M20 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
M21 Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
M22 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
M23 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
M24 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
M25 Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử
Tổ hợp khối N:  
N00 Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
N01 Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
N02 Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
N03 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N04 Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
N05 Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N08 Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
N09 Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ
Tổ hợp khối T:  
T00 Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
T01 Toán, Văn, Năng khiếu thể dục thể thao
T02 Văn, Sinh, Năng khiếu thể dục thể thao
T03 Văn, Địa, Năng khiếu thể dục thể thao
T04 Toán, Lý, Năng khiếu thể dục thể thao
T05 Văn, GDKT & PL, Năng khiếu thể dục thể thao
T07 Văn, Địa, Năng khiếu thể dục thể thao
T08 Toán, GDKT & PL, Năng khiếu thể dục thể thao

Trên đây là danh sách những tổ hợp xét tuyển năm 2025 đã được bỏ đi các tổ hợp có 2 môn KHTN và tổ hợp có môn KHXH do từ 2025 sẽ không thi đủ thành phần các môn thi này.

Tuy nhiên theo phân tích các Thầy cô từ Tuyensinh247.com có chia sẻ thì năm 2025 dự kiến sẽ có thêm nhiều tổ hợp mới do số môn thi được tăng lên ví dụ môn Tin học dự kiến các trường lấy kết quả từ ki thi THPT sẽ có bổ sung các tổ hớp mới nếu xét tuyển bằng phương thức tổt nghiệp.
 
(Nguồn: Tuyensinh247.com - Chuyên trang ôn thi ĐH, THPT với giáo viên giỏi và nổi tiếng)

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 15+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

2K7.info - Cổng chính thức dành riêng cho 2k7 tìm hiểu về các kì thi đánh giá năng lực 2025, thi tốt nghiệp thpt 2025, đánh giá tư duy - đgtd với đầy đủ thông tin: Tìm hiểu về kì thi như lịch thi 2025, cách đăng ký dự thi, đề án tuyển sinh, đề thi minh họa, đề thi thử, đề thi chính thức, điểm thi, phổ điểm, điểm chuẩn. Tất cả thông tin đảm bảo chính xác bởi đội ngũ Thầy cô, chuyên gia và tư vấn 12 năm đồng hành cùng học sinh.