Đề thi thử ĐGNLvào Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Cập nhật lúc: 17:50 06-05-2024 Mục tin: Thi đánh giá năng lực 2025


Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2025 có nhiều đổi mới trong cấu trúc đề thi, bổ sung thêm môn ngoại ngữ vào tổ hợp thi ĐGNL.

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, từ năm 2025, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được điều chỉnh. Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang bổ sung, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để phù hợp với lộ trình của chương trình này. 

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2025 như sau. Trong đó dự kiến môn Anh sẽ được bổ sung là phần trong phần ngôn ngữ hoặc là phần thi lựa chọn.

Hiện trường Đại học quốc gia Hà Nội chưa công bố đề minh họa 2025. Các em có thể tham khảo đề thi thử Đánh giá năng lực mới nhất do Tuyensinh247.com - Đơn vị ôn thi Đánh giá năng lực Hà Nội uy tín với nhiều năm kinh nghiệm được các bạn cộng đồng học sinh review tốt sau mỗi đợt thi chính thức.

Đề thi thử ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội 2025 - Tuyensinh247

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. conserve                     B. housing                    C. custom                        D. survive

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Question 2: A. anxiety                        B. advertise                  C. adaption                                                             D. accessible

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 3: Thousands of species _________ on the verge of extinction over the last few decades due to human activities on the land and in the sea.

     A. were                                  B. have been                          C. are     D. will be

Question 4: Modern technologies, especially robotics and AI, will improve significantly our quality of life,______?

     A. won’t we                           B. will they                            C. won’t they     D. will we

Question 5: Luckily, she was __________ the position of a trainee during this summer.

     A. taken on                             B. brought up                         C. called off     D. accounted for

Read the following school announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 6 to 8.

Question 6: A. a                                  B. an                             C. the     D. Ø

Question 7: A. committing                 B. permitting                C. submitting     D. limitting

Question 8: A. Were                           B. Had                           C. Should     D. Can

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/ letter in each of the following questions.

Question 9:

a. Finally, a public library helps developing the habit of reading and soft skills such as inquiry and patience.

b. Firstly, public libraries are always authentic records of knowledge and literacy that have been moderated and censored before being printed.

c. We rely on knowledge and information available in books, and newspapers to build and develop new ideas on digital libraries.

d. Public libraries bring a lot of benefits to our lives.

e. Additionally, public libraries are the foundation of digital libraries.

     A. d – b – e – c – a                                                                B. c – e – b – a – d

     C. c – b – e – a – d                                                                D. d – b – c – e – a

Question 10:

a. Firstly, playing video games encourages violent behaviors and negative emotions.

b. Also, video games are highly addictive, which leads them to avoid social interactions.

c. It is advisable that people should spend time on video games wisely.

d. Secondly, playing computer games affects badly people's health if they spend too much time.

e. Dear Tim, I hope you are doing well. I've been thinking about how serious playing video games is.

f. Best wishes,

     A. e – a – c – b – d – f                                                           B. e – a – d – b – c – f

     C. e – c – b – a – d – f                                                           D. e – c – a – d – b – f

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the number blanks from 11 to 15.

The general assumption is that older workers are paid more in spite of, rather than because of, their productivity. (11) _________. Taking away seniority-based pay scales may become a much more attractive employment proposition. But most employers and many workers are (12) __________ with the idea of reducing someone's pay in later life - although manual workers on piece rates often earn less as they get older. So retaining the services of older workers may mean employing them in different ways. The best way (13) __________ may be to build on such 'bridge' jobs: part-time or temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work to retirement. Studies have found that, in the United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle age moved into such 'bridge' jobs at the end of (14) __________. In general, it is the best-paid and worst-paid for (15) _________. There seem to be two very different types of bridge job-holders - those who continue working because they have to and those who continue working because they want to, even though they can afford to retire.

Question 11:  A. That might partly explain why employers are under pressure to cut costs

B. Which might partly explain why employers are under pressure to cut costs

C. Explaining why employers are under pressure to cut costs is a part

D. Why employers are under pressure to cut costs might partly be explained

Question 12:  A. comfort                                                          B. comfortable

C. uncomfortable                                               D. comfortably

Question 13:  A. tempting the old to go on working                B. to tempt the old to go on working

C. to tempt the old going on working                D. tempting the old to go on to work

Question 14:  A. our working lives                                          B. its working lives

                        C. his working lives                                           D. their working lives

Question 15:  A. those who carry on working                          B. which carry on working

                        C. people whom carry on working                    D. that carry on working

Trích đề thi thử đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 - Tuyensinh247.com

Nguồn: Tuyensinh247/Tổng hợp: 2K7.info

DÀNH CHO 2K7 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025!

Bạn đang không biết bài thi ĐGNL theo chương trình GDPT mới sẽ như thế nào?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:

  • Học live, luyện đề cùng giáo viên và Thủ khoa ĐGNL
  • Tổng ôn toàn diện, trang bị phương pháp làm bài hiệu quả
  • Bộ 15+ đề thi thử chuẩn cấu trúc theo chương trình GDPT mới

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

2K7.info - Cổng chính thức dành riêng cho 2k7 tìm hiểu về các kì thi đánh giá năng lực 2025, thi tốt nghiệp thpt 2025, đánh giá tư duy - đgtd với đầy đủ thông tin: Tìm hiểu về kì thi như lịch thi 2025, cách đăng ký dự thi, đề án tuyển sinh, đề thi minh họa, đề thi thử, đề thi chính thức, điểm thi, phổ điểm, điểm chuẩn. Tất cả thông tin đảm bảo chính xác bởi đội ngũ Thầy cô, chuyên gia và tư vấn 12 năm đồng hành cùng học sinh.