NỘI DUNG

GHI CHÚ

Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 2: Toán học – Logic – Phân tích số liệu

- Toán học

- Tư duy logic

- Phân tích số liệu

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 3: Giải quyết vấn đề

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và pháp luật

Thí sinh lựa chọn làm các câu hỏi thuộc 3 nhóm trong số 6 nhóm lĩnh vực

Đề thi minh họa 2025 chính thức hiện chưa được công bố. Dưới đây là đề thi thử Đánh giá năng lực 2025 - ĐHQG HCM do Tuyensinh247.com đơn vị uy tín về ôn thi đánh giá năng lực trong nhiều năm qua đủ tin cậy để các em tham khảo trước.