NỘI DUNG

GHI CHÚ

Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 2: Toán học – Logic – Phân tích số liệu

- Toán học

- Tư duy logic

- Phân tích số liệu

Thí sinh cần làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 3: Giải quyết vấn đề

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và pháp luật

Thí sinh lựa chọn làm các câu hỏi thuộc 3 nhóm trong số 6 nhóm lĩnh vực

Đội ngũ chuyên gia của ĐHQG  đã triển khai xây dựng ma trận ngân hàng câu hỏi và đề thi mẫu theo định hướng mới cho học sinh dự thi ĐGNL năm 2025 từ trước.

Theo cấu trúc đề thi của năm mới nhất vừa thi thi cấu trúc gồm 3 phần: 

Phần 1 - Sử dụng ngôn ngữ - 40 câu (trong đó Tiếng Việt 20 câu - Tiếng Anh - 20 câu)

Phần 2 - Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu 30 câu

Phần 3: Giải quyết vấn đề - 50 câu

Dưới đây là hướng dẫn đại học quốc gia HCM gửi các Sở giáo dục hướng dẫn học sinh ôn thi đánh giá năng lực năm mới nhất Kết quả bài thi Đánh giá năng lực được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo lý thuyết Ứng dáp Câu hỏi (Item Response Theory - IRT). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần Giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Nguồn :Tuyensinh247.com